Nu är det dags att nominera!

Ta chansen att påverka genom att nominera kandidater till vår styrelse och till föreningsstämmans valberedning.

Ägarombud

Ägarombudet ska företräda medlemmarnas intressen. Ägarombuden är utsedda för perioden maj 2020-april 2022. Ny nomineringsperiod startar 1 december 2021.

Valberedare ägarombud

Som valberedare för ägarombud har du en nyckelroll i vår förening. Du ingår i en grupp som ansvarar för att gå igenom alla nominerade ägarombud och sammanställa ett underlag för val på respektive station. Valberedarna för ägarombud är utsedda för perioden maj 2020-april 2022. Ny nomineringsperiod startar 1 december 2021.

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att leda OK Norrbotten och att under året genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Vet du någon som har kunskap och erfarenhet för uppdraget? Nu har du möjligheten att nominera till OK Norrbottens styrelse.

Föreningsstämmans valberedning

Som valberedare för föreningsstämman förbereder du alla viktiga val inför föreningsstämman som till exempel arvoden till förtroendevalda, styrelsens sammansättning och revisorer. Vet du någon som har ett brett kontaktnät och skulle passa uppdraget? Nu har du möjligheten att nominera till föreningsstämmans valberedning.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om digitala nomineringar och val.

Läs mer...

Vad innebär det att vara förtroendevald i OK Norrbotten?

Vad gör ett ägarombud? Vad är en valberedning? Vilken roll har styrelsen?

Läs mer...